Loading…

Personvern & GDPR

Vi bistår virksomheter med etterlevelse av personvernregelverket til svært konkurransedyktige priser
Kontakt oss

Rådgivning – personvern og GDPR

Rådgivning

Personvernlovgivningen er omfattende og komplisert å sette seg inn i. Mange virksomheter synes det er vanskelig å få oversikt over reglene og hva de må gjøre for å dokumentere at reglene følges. Vår rådgivning bidrar til at virksomheten enkelt og effektivt kommer i mål med arbeidet.

 

Generell personvernrettslig rådgivning

Vi tilbyr rådgivning om alle typer problemstillinger knyttet til GDPR, personvern og compliance, herunder:

 • Vurdering av personvernprinsipper og behandlingsgrunnlag
 • Databehandleravtaler
 • Internkontroll og rutinebeskrivelser
 • Personvernerklæringer
 • Samtykkemekanismer
 • Innebygd personvern
 • Personvernombud
 • Overføring av personopplysninger til tredjeland

 

GDPR i Markedsføring (ePrivacy)

Innsamling og behandling av personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av virksomhetens produkter og tjenester omfattes av personvernreglene. Vi bistår med rådgivning innenfor følgende områder:

 • Lovlig bruk av kundeopplysninger i markedsføring
 • Bruk av cookies og annen sporingsteknologi
 • Profilering, målretting og retargeting
 • Sosiale medier
 • Samtykkeløsninger

 

GDPR i arbeidsforhold

Arbeidsgiver har saklig behov for å behandle personopplysninger om ansatte og jobbsøkere. Det stilles imidlertid strenge krav til hvilke personopplysninger arbeidsgiver kan samle inn og hvordan personvernet skal ivaretas. Vi kan bistå med rådgivning innenfor følgende områder:

 • Lovlig bruk av personopplysninger om nåværende og tidligere ansatte
 • Rekruttering av nyansatte
 • Innføring av kontrolltiltak på arbeidsplassen
 • Innsyn i ansattes e-post og filområder

 

GDPR i offentlig sektor

Kommuner og andre offentlige virksomheter er underlagt en rekke regelverk som kompliserer arbeidet med personvern. Vi har særskilt ekspertise med implementering av GDPR i offentlig sektor og kan blant annet bidra med følgende:

 • Behandling av personopplysninger i kommuner og andre offentlige virksomheter
 • Behandlingsgrunnlag for utøvelse av offentlig myndighet
 • Innsyn etter personvernreglene, forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • Arkivering, oppbevaring og sletting av personopplysninger

 

Ønsker du råd om personvern? Kontakt oss gjerne for en gratis konsultasjon.