Loading…

Personvern & GDPR

Vi bistår virksomheter med etterlevelse av personvernregelverket til svært konkurransedyktige priser
Kontakt oss

Personvernerklæring

Personvernerklæring

 Sist endret: 30.08.2020

Personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger som utføres av Personvernjuristene Rettshjelp AS («Personvernjuristene») når du besøker og bruker våre nettsider, kontakter oss, eller når vi utfører oppdrag for virksomheten din.

Personvernjuristene behandler personopplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen slik at du kan være trygg på at vi håndterer personopplysningene dine forsvarlig.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva opplysningene brukes til og hvilke rettigheter du har overfor oss.

1. Behandlingsansvarlig

Personvernjuristene, representert ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som utføres i virksomheten. Dersom du har spørsmål om erklæringen eller vår behandling av personopplysninger generelt, kan du ta kontakt med oss:

E-post: post@personvernjuristene.no

Telefon: 40193963

Post: Personvernjuristene Rettshjelp AS, Halvorshagen 5, 5244 Fana

2. Hvem vi behandler personopplysninger om

Vi behandler personopplysninger om følgende registrerte:

  • Besøkende på våre nettsider
  • Kontaktpersoner hos virksomhetskunder
  • Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
  • Personer som sender henvendelser til oss

 

3. Vår behandling av personopplysninger

Nedenfor gir vi en beskrivelse av hva som er formålene med vår behandling av personopplysninger, hvilke typer personopplysninger vi behandler for å oppfylle formålene og hvilket rettslig grunnlag vi har for å behandle opplysningene:

Informasjonskapsler

Personvernjuristene bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Dette små tekstfiler som lagres på din datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett når du besøker nettstedet vårt. Lagring og behandling av personopplysninger som innhentes gjennom bruk av cookies er ikke tillatt med mindre du er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. den såkalte «cookie-paragrafen» i ekomloven § 2-7 b.

Ved å besøke nettstedet vårt samtykker du i at det settes cookies i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere automatisk aksepterer cookies. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å endre innstillingene i nettleseren din.

Webstatistikk

Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt ved å bruke analyseverktøyet, Google Analytics. Formålet med behandlingen er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre informasjonstilbudet på nettstedet, slik at du og andre som besøker nettsidene finner den informasjonen dere trenger. Statistikken gir oss svar på hvor mange som besøker sidene våre, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge besøket varer, hvilke nettlesere som benyttes og omtrentlig geografisk plassering.

Innsamling av opplysninger om bruksmønsteret ditt utføres ved bruk av informasjonskapsler («cookies»), jf. ovenfor. Personvernjuristene har lagt inn et script (kode) på nettsidene våre som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen din før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå omtrentlig geografisk plassering, men siden IP-adressen er avidentifisert kan informasjonen ikke brukes til å identifisere deg.

Informasjonen sendes til Google og lagres på selskapets servere i USA i 14 måneder. Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette er påkrevd iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Vi har inngått databehandleravtale med Google som ivaretar sikkerheten og som sikrer at behandlingen av opplysningene utføres i samsvar med personvernregelverket og våre instruksjoner. 

Personvernjuristene benytter følgende cookies:

_ga: Google Analytics

_gat: Google Analytics

_gid: Google analytics

Besvare henvendelser

Dersom du sender en henvendelse til oss vil vi behandle opplysninger om ditt navn og e-postadresse for å kunne svare på e-posten din. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å kunne besvare henvendelser til firmaet. Alle henvendelser som ikke medfører at det opprettes et kundeforhold vil bli slettet 3 måneder etter siste kontakt.

Etablere kundeforhold

Ved etablering av kundeforholdet vil vi behandle personopplysninger om kontaktpersonen i virksomheten som vi inngår avtale med. Dette er begrenset til opplysninger om navn, telefonnummer og e-postadresse til kontaktpersonen i virksomheten.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å inngå og følge opp avtaler med våre kunder.

Oppdragsutførelse

Når vi utfører oppdrag på vegne av våre virksomhetskunder kan vi i noen tilfeller få tilgang til personopplysninger om andre personer som er involvert i oppdraget, for eksempel om ansatte hos kunden eller opplysninger som fremgår dokumenter som vi får oversendt av kunden.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å kunne utføre oppdraget for våre kunder.

Administrasjon og oppbevaring av dokumenter

I alle kundeforhold blir det opprettet en egen saksmappe for alle oppdrag som utføres på vegne av kunden og som benyttes for å administrere kundeforholdet og for å dokumentere utført arbeid. Personopplysningene er begrenset til navn og kontaktopplysninger om kontaktperson hos kunden og eventuelle personer som har vært involvert i oppdraget, jf. ovenfor.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å administrere kundeforholdet.

Saksdokumentene oppbevares i 10 år etter at oppdraget er avsluttet, og er nødvendig for å dokumentere arbeidsutførelsen og for å kunne forsvare oss mot eventuelle senere rettskrav fra kunden. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å kunne besvare spørsmål fra kunder i etterkant av oppdraget og for å kunne forsvare oss mot fremtidige rettskrav.

Fakturering

Når oppdraget er utført vil vi i noen tilfeller behandle personopplysninger for å fakturere virksomheten for utført arbeid. I denne forbindelse vil vi behandle opplysninger om navn og e-postadresse til oppgitt kontakt/referanseperson hos virksomheten når dette er påkrevd av kunden.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse.

Sikkerhet og drift

Personopplysninger knyttet til behandlingene som er beskrevet i denne personvernerklæringen er lagret i våre IT-systemer som driftes av våre databehandlere (leverandører).

Vi har skriftlig databehandleravtale med alle våre leverandører for å sikre at de behandler personopplysningene i samsvar med våre instrukser og ivaretar informasjonssikkerheten. Dette betyr at de ikke kan gjøre noe annet med personopplysningene uten vår tillatelse, og de har heller ikke adgang til å dele opplysningene dine videre eller å bruke opplysningene til andre formål enn til å utføre oppdateringer av systemer, vedlikehold, feilretting og ivareta sikkerheten. Personopplysningene leveres tilbake til oss og slettes hos databehandler når avtalen avsluttes.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å ivareta sikkerhets- og driftsformål, og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c) og artikkel 32

Sosiale medier

Personvernjuristene har en egne bedriftssider på LinkedIn og Facebook for å være tilgjengelig for personer som ønsker å følge bedriften, og som brukes til å dele innhold, for eksempel bloggartikler og nyheter, med våre følgere.

Vi mottar anonym og aggregert statistikk fra Facebook og LinkedIn som viser antall følgere, ansiennitetsnivå (f.eks. junior/senior), bransje, tidspunktet for besøket og omtrentlig geografisk posisjon. Vi mottar ikke opplysninger om navn på følgere eller andre opplysninger som gjør at personer kan identifiseres av oss.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å kunne markedsføre bedriften, dele innhold og være tilgjengelig for personer som ønsker å følge bedriften.

4. Utlevering av personopplysninger

Vi vil ikke overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Vi benytter leverandører av IT-tjenester som behandler personopplysninger på våre vegne, såkalte databehandlere. Vi har inngått databehandleravtale med leverandørene som sikrer at personopplysningene behandles i samsvar med våre instrukser og formålene som er beskrevet i denne erklæringen.

I noen tilfeller vil personopplysninger bli overført og lagret på servere i land utenfor EU/EØS-området (såkalte tredjeland). For å sikre at personopplysninger behandles forsvarlig i mottakerlandet, vil overføring kun skje til leverandører som har signert EUs standardavtaler.

5. Lagringstid

Personopplysningene dine vil ikke bli oppbevart lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det foreligger lovpålagt oppbevaringsplikt eller det er nødvendig å oppbevare informasjonen for å kunne forsvare oss mot eventuelle rettskrav. Personopplysningene vil i alle tilfeller bli slettet når oppbevaringstiden er utløpt.

6. Dine rettigheter

Når virksomheter behandler personopplysninger om deg har du rett til å bli informert om behandlingen, jf. personvernforordningen artikkel 13 og 14. Personvernjuristene oppfyller informasjonsplikten i denne personvernerklæringen, og vil henvise til denne ved forespørsler om informasjon.

Du har også flere rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysninger om deg. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter du har og hvordan du går frem for å gjøre bruk av rettighetene dine overfor oss:

  • Rett til innsyn: Du har rett til å gjøre innsyn i egne personopplysninger, og rett til å få utlevert en kopi av opplysningene dine
  • Rett til korrigering (retting): Du har rett til å få rettet feilaktige eller ufullstendige opplysninger som er registrert om deg
  • Rett til sletting: Du har i noen tilfeller rett til å få slettet opplysninger om deg før våre alminnelige slettefrister er oppfylt.
  • Rett til begrensning av behandling: Du har i noen tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis behandlingen begrenses har vi kun lov å lagre opplysningene, med mindre du samtykker eller det finnes et annet lovlig grunnlag som gjør at vi kan behandle opplysningene dine videre

Dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter kan du kontakte oss på e-post post@personvernjuristene.no eller på telefon 40193963. Vi vil besvare henvendelsen så snart som mulig og senest innen 30 dager fra vi mottar henvendelsen din.

Om nødvendig vil vi be deg om å fremlegge legitimasjon eller annen informasjon som gjør at vi kan bekrefte identiteten din før vi kan oppfylle rettighetene dine.

7. Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert egnede tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Vi foretar periodiske gjennomganger av sikkerheten som sørger for at vi opprettholder et forsvarlig sikkerhetsnivå.

8. Klage

Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du går frem for å klage på www.Datatilsynet.no

9. Endringer

Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen etter behov. Du vil alltid finne siste versjon på våre nettsider.